1 کارآموزی پیدا شدند

صنایع پالایش فرآورده های نفتی اکسین دنا

مشاور و کارشناس بخش جوشکاری و بررسی خوردگی مخازن پالایشگاه

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 روز پیش   اهواز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی جوشکاری های انجام شده در مخازن نفتی مشاوره در مورد انتخاب نوع ورق فولادی برای مخازن و استفاده از پوشش های مناسب برای جلوگیری از خوردگی مخازن جذابیت های محل کار: ارتباط بین رش...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید