1 کارآموزی پیدا شدند

پالایش نفت تبریز

آشنایی با تجهیزات پالایش نفتی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی نفت / مهندسی انرژی
1 روز پیش   تبریز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: حضور در شرکت در زمان مقرر ، رعایت روابط فردی ، مسئولیت پذیری و اجرای دستورات فرد مسئول کار آموزی نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید