1 کارآموزی پیدا شدند

پارسیان طب نوین فاخر

مهندس مکانیک برای واحد فنی شرکت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
1 روز پیش   شیراز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کمک به بخش فنی شرکت و بهبود طراحی و عملکرد تجهیزات تولید و قطعات جذابیت های محل کار: آموزش و تمرین با دستگاه در محل کار نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید