332 کارآموزی پیدا شدند

ناهیرا

کارآموز Flutter

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت ناهیرا اقدام به جذب چند کارآموز با شرایط زیر می نماید: تحصیل در یکی از دانشگاه های دولتی امتیاز محسوب می شود .توانایی جستجوی پیشرفته در وب فارسی و انگلیسیدارای روحیه کار گروهی...
ناهیرا

کارآموز NodeJs

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت ناهیرا اقدام به جذب چند کارآموز با شرایط زیر می نماید: تحصیل در یکی از دانشگاه های دولتی امتیاز محسوب می شود .توانایی جستجوی پیشرفته در وب فارسی و انگلیسیدارای روحیه کار گروهی...
ناهیرا

کارآموز React Native

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت ناهیرا اقدام به جذب چند کارآموز با شرایط زیر می نماید: تحصیل در یکی از دانشگاه های دولتی امتیاز محسوب می شود .توانایی جستجوی پیشرفته در وب فارسی و انگلیسیدارای روحیه کار گروهی...
ناهیرا

کارآموزی (Front-End (ReactJs

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت ناهیرا اقدام به جذب چند کارآموز با شرایط زیر می نماید: تحصیل در یکی از دانشگاه های دولتی امتیاز محسوب می شود .توانایی جستجوی پیشرفته در وب فارسی و انگلیسیدارای روحیه کار گروهی...
نماموتور پیشران

مکان یابی و کنترل تردد

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
طراحی سخت افزار و نرم افزار مکان یابی و انتقال اطلاعات در بستر وب و بلوتوث .تحقیق و نواوری جهت پروژه های در جریان شرکت در زمینه های موتور برقی فاز اول : برسی سخت افزار ها و ماژول...
نماموتور پیشران

دیتا مونیتورینگ در اندروید

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی برق
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
طراحی نرم افزار موبایل جهت ذخیره و نمایش و انالیز اطلاعات موتور سیکلت برقی پلتفرما ندروید تحقیق نواوری جهت پروژه های در جریان شرکت در زمینه موتور سیکلت های برقی فازم اول : ایجاد ل...
جوش صنعت غرب

طراحی پنل های دیجیتال

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی برق
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
طراحیو ساخت پنل های دیجیتال برای دستگاه های جوش صنعتی
توسعه دانش و فناوری ایلیا

ساخت و تست کاتالیست هاى پیشرفته

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   تهران تیمی سه نفره   -- ﷼ هر ساعتی
پروژه مربوط به ساخت و تست کاتالیست هاى پیشرفته جهت یکى از فرآیندهاى مهم نفتى است.
نماموتور پیشران

اصلاحات زیر ساختی فرایند های فنی و مهندسی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
1) انتقال مجموعه پروژه های اجرا شده از نرم افزار CATIA به نرم افزار Solidworks و تولید نقشه های فنی و مهندس ی 2 ) ایجاد پایگاه داده فنی و مهندسی و ایجاد فرایند جریان کنترل مستندات...
زامیاد

کنترل کیفی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
.......................
صنایع شیشه جام کاران جهاندیده

تولید شیشه های ایمن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
............................
اداره امور آزمایشگاه های استاندارد استان خوزستان

کارآموزی در اداره امور آزمایشگاه های استاندارد استان خوزستان

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   اهواز فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در اداره امور آزمایشگاه های استاندارد استان خوزستان

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید