2 کارآموزی پیدا شدند

شهرداری آباده

کارآموزی در شرکت شهرداری آباده

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نقشه برداری
4 ماه پیش   آباده - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت شهرداری آباده

خاک پی راه

کارآموز مهندسی عمران در شرکت خاک پی راه

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی عمران
1 سال پیش   آباده - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز مهندسی عمران در شرکت خاک پی راه نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید