1 کارآموزی پیدا شدند

مجتمع مس سونگون

کارآموز مهندسی معدن در مجتمع مس سونگون

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
1 سال پیش   ورزقان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز مهندسی معدن در مجتمع مس سونگون

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید