1 کارآموزی پیدا شدند

پویا زرکان آق دره

کارآموزی مهندسی معدن در شرکت پویا زر کان آق دره

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
11 ماه پیش   تکاب - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی کارهای استخراجی، نمونه برداری، بررسی فعالیت های ماشین آلات نمونه گیری و حفاری انجام کارهای آزمایشگاهی

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید