1 کارآموزی پیدا شدند

آرین مدرن جهان آرا

کارآموزی مهندسی معدن در شرکت آرین مدرن جهان آرا

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
1 سال پیش   دیواندره - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: انجام امور محوله از سوی کارفرما و مدیریت نظارت بر استخراج و تولید نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید