2 کارآموزی پیدا شدند

معدنی زرکوه

استعمال طلا از معدن به روش هیدرومتالوژی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
3 هفته پیش   سنندج - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
استعمال طلا به روش سیانیراسیون

توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان

کارآموزی مهندسی معدن در شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
1 سال پیش   سنندج - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: حضور در دفتر کار و در پروژه های صحرایی به همراه کارشناسان این شرکت جهت فرا گیری آموزش های لازم صحرایی و دفتری جذابیت های محل کار: آموزش نرم افزارهای تخصصی، آموزش کار با...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید