1 کارآموزی پیدا شدند

پرند مال

کارآموز مهندسی عمران در پروژه پرند مال

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی عمران
1 سال پیش   پرند - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید