1 کارآموزی پیدا شدند

ملی نفت

کارآموزی در شرکت ملی نفت ایران

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
1 روز پیش   کرمانشاه - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت ملی نفت ایران

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید