6 کارآموزی پیدا شدند

نورد ولوله صفا

کارآموزی در شرکت نورد ولوله صفا

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 ماه پیش   ساوه - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی ساختاری و مشخصات بررسی شبکه

کاوه سلولز زرین

طراحی و تعمیر ماشین چاپ بر روی کارتن دستگاه Dinglong

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 ماه پیش   ساوه - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
طراحی و تعمیر ماشین چاپ بر روی کارتن دستگاه Dinglong

آداک تجهیز کاوه

راه اندازی خط تولید

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی صنایع
1 ماه پیش   ساوه - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
راه اندازی خط تولید موقت 10 دستگاه ماشین بسته بندی

پلیمر پلاست زینلی

آشنایی با اکسترودر و نحوه کامپاندینگ

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی پلیمر
1 سال پیش   ساوه - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: حضوری

صنایع چدن پارس

کارآموزی در آزمایشگاه کنترل کیفیت

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 سال پیش   ساوه - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام آزمایش های کنترل کیفی نوع دوره: حضوری

صنايع ريخته گري ايران

ریخته گری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 سال پیش   ساوه - 0کیلومتر تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع کارآموزی : حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید