3 کارآموزی پیدا شدند

سپنتا الکترونیک طبرستان

کارآموز مهندسی مکانیک در شرکت سپنتا الکترونیک طبرستان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 سال پیش   بابل - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پیاده سازی و تصحیح نقشه های بدنه انواع دستگاه های تولیدی در نرم افزار  solid works جذابیت های محل مار: کار کردن مهندسین برق و مکانیک در کنار یکدیگر و تبادل نظرات و تجربیات نوع دوره...

بتن دشت بابل

کارآموزی در پروژه مسکونی یاس

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی عمران
1 سال پیش   بابل - 0کیلومتر تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
پشتیبانی نیروی اجرایی و فنی، چک کردن اجرای کارگران، مسئول بخش سفارش، متره و برآورد جذابیت های محل کار: تطبیق بخش تئوری دانشگاه با بخش اجرایی پروژه  نوع دوره : حضوری از 9 صبح تا 3 ب...

آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی های نو و تجدیدپذیر

کارآموز در آزمایشگاه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه نوشیروانی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   بابل - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع کارآموزی: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید