5 کارآموزی پیدا شدند

تکنولوژی هوشمند رادین الکترونیک

بررسی و توسعه مدار های آنالوگ و دیجیتال سنسورهای حرارتی و نوری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی برق
4 ماه پیش   بوشهر - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در این پروژه به کمک نرم افزار هایی از قبیل ADS و Cadnce مدارات آنالوگ با تکنولوژی های خاصی بررسی شده است.

تکنولوژی هوشمند رادین الکترونیک

بررسی و توسعه مدارهای آنالوگ و دیجیتال سنسور های حرارتی و نوری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی برق
4 ماه پیش   بوشهر - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در این پروژه به کمک نرم افزار هایی از قبیل ADS و Candence مدارات آنالوگ با تکنولوژی خاصی بررسی شده  با توجه به اقلیم استان که عمده فعالیت های شرکت در آن صورت میگیرد در صورت نیاز گو...

سازمان جهاد کشاورزی بوشهر

کارآموزی در سازمان جهاد کشاورزی بوشهر

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی کامپیوتر
5 ماه پیش   بوشهر - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در سازمان جهاد کشاورزی بوشهر

دانا حفاری

کارآموزی عملیات حفاری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
1 سال پیش   بوشهر - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: آشنایی با وظایف کلیه پرسنل عملیات حفاری سر دکل از قبیل حفر چاه به وسیله مته های مخروطی و رسیدن به formation هیدروکربنی و عملیات کیسینگ و وظلیف رییس دستگاه و ... نوع دوره...

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی پردیس(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   بوشهر - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید