1 کارآموزی پیدا شدند

باستیان بنا

کارآموزی مهندسی عمران

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی عمران
2 سال پیش   بیرجند - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پذیرش کارآموز مهندسی عمران فقط در شهر بیرجند پروژه ساختمانی مسکونی

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید