1 کارآموزی پیدا شدند

مینا کان

کارآموز مهندسی معدن در شرکت مینا کان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
10 ماه پیش   بیرجند - 0کیلومتر تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف:آشنایی با چاه های معدن، انجام کلیه فعالیت های معدنی در چاه ها زیر نظر استادکار و سرکارگران، نقشه برداری و برداشت های ماهیانه زیر نظر کارشناسان دفتر فنی و بازدید از کارخان...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید