5 کارآموزی پیدا شدند

مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین

آشنایی با خط تولید، بازرسی پره های توربین

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 هفته پیش   کرج - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
آشنایی با خط تولید، بازرسی پره های توربین نوع دوره: حضوری
مهندسی و ساخت توربین مپنا

ریخته گری دقیق پره توربین

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
3 هفته پیش   کرج - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: بازدید از خط تولید ریخته گری دقیق همکاری در بازرسی NDT پره های توربین مستند سازی نوع دوره: حضوری
مپنا لوکوموتیو

کارآموز مهندسی مواد و متالورژی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 ماه پیش   کرج - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز مهندسی مواد و متالورژی
ژاله نور

حفاظت خوردگی و نگهداری تجهیزات و مخازن در تماس با مواد اولیه حساس

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 ماه پیش   کرج - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره : تلفیقی از حضوری و دورکاری در ابتدا دو جلسه حضوری برای آشنایی با محیط و سپس مطالعه روی مقالات مرتبط در دو جلسه حضوری  کارآموز با فرآیندهای تولیدی- صنعتی کارخانه به طور کل...
لوله و اتصالات چدنی کلاچ

آزمایشگاه مواد

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
2 ماه پیش   کرج - 0کیلومتر تیمی چهار نفره   -- ﷼ هر ساعتی
نوع کارآموزی: حضوری رعایت ایمنی به علت آتشزا بودن محیط کارگاه فقط انجام وظیفه ای که به شما محول شده و نه همکاری در بخش های دیگر

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید