113 کارآموزی پیدا شدند

شریف اگزو طب و صنعت شریف

توسعه نرم افزار

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: سخت افزار کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر- مهندسی برق_الکترونیک- علوم مهندسی-الکترونیک
3 هفته پیش   تهران - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در این کارآموزی، کارآموز باید نرم افزارمورد استفاده در دستگاه های شرکت را توسعه داده واصلاحات مد نظر را ایجاد وبازی های جدید به نرم افزار اضافه نماید.در صورت رضایت از کار کارآموز ح...

تحلیلگران هوشمند ژرفا

تحلیل ریسک تقلب در بیمه شخص ثالث و بیمه درمان تکمیلی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: اطلاعات و حفاظت اطلاعات- علوم کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری- فناوری اطلاعات IT- مهندسی کامپیوتر- مهندسی کامپیوتر، نرم افزار- مهندسی کامپیوتر، سخت افزار- الگوریتم ها و محاسبات- هوش مصنوعی و رباتیک- فناوری اطلاعات سلامت- سخت افزار کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر- ارتباطات و فناوری اطلاعات- علوم مهندسی، نرم افزار- مهندسی برق_کنترل- مهندسی برق_هوش و رباتیک
3 هفته پیش   تهران - 0کیلومتر تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
در این پروژه نمونه ای از داده های بدون برچسب مورد استفاده قرار میگیرد و هدف ساخت مدلی هوشمند است که بااستفاده از تحلیل داده و الگوریتمهای یادگیری ماشین بتواند موارد مشکوک به تقلب ر...

تحلیلگران هوشمند ژرفا

تحلیل ریسک تقلب در بیمه شخص ثالث و بیمه درمان تکمیلی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: اطلاعات و حفاظت اطلاعات- علوم کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری- فناوری اطلاعات IT- مهندسی کامپیوتر- مهندسی کامپیوتر، نرم افزار- مهندسی کامپیوتر، سخت افزار- الگوریتم ها و محاسبات- هوش مصنوعی و رباتیک- فناوری اطلاعات سلامت- سخت افزار کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر- ارتباطات و فناوری اطلاعات- علوم مهندسی، نرم افزار- مهندسی برق_کنترل- مهندسی برق_هوش و رباتیک
3 هفته پیش   تهران - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در این پروژه نمونه ای از داده های بدون برچسب مورد استفاده قرار میگیرد و هدف ساخت مدلی هوشمند است که بااستفاده از تحلیل داده و الگوریتمهای یادگیری ماشین بتواند موارد مشکوک به تقلب ر...

نانو مبنا ایرانیان

آشنایی با طراحی، ساخت، مونتاژ و کنترل کیفی بردهای الکترونیک تجهیزات پیشرفته

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی برق_الکترونیک
1 ماه پیش   تهران - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی از طریق مصاحبه حضوری با متقاضیان انجام میشود. دراین کار آموزی ، دانشجو با محیط و فضای شرکتهای دانش بنیان، کار تیمی و طراحی، ساخت، مونتاژ و کنترل کیفی بردهای الکترونیک...

تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

مهندسی مکانیک - آز. اندازه‌گیری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 ماه پیش   تهران - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
مهندسی مکانیک - آز. اندازه‌گیری (مناسب برای کارآموزی 1)

تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

مهندسی صنایع - کنترل کیفیت آماری، تضمین کیفیت

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی صنایع
1 ماه پیش   تهران - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
مهندسی صنایع - کنترل کیفیت آماری، تضمین کیفیت برای واحد آز. اندازه‌گیری

تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

مهندسی صتایع - برنامه‌ریزی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مدیریت پروژه- مهندسی صنایع
1 ماه پیش   تهران - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
مهندسی صتایع - برنامه‌ریزی

تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

کامپیوتر - برنامه‌نویسی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم کامپیوتر- مهندسی کامپیوتر، نرم افزار
1 ماه پیش   تهران - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کامپیوتر - برنامه‌نویسی  (واحد نگاشت (کالیبراسیون))

تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

مهندسی مواد و متالورژی - مهندسی محصول

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 ماه پیش   تهران - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
مهندسی مواد و متالورژی - مهندسی محصول

تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

مهندسی صنایع - منابع انسانی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی صنایع بهره وری- مهندسی صنایع
1 ماه پیش   تهران - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
مهندسی صنایع - منابع انسانی

تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

مهندسی مکانیک - محاسبات مهندسی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 ماه پیش   تهران - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
مهندسی مکانیک - محاسبات مهندسی

تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

کامپیوتر/فناوری اطلاعات

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری- فناوری اطلاعات IT- مهندسی کامپیوتر، سخت افزار- سخت افزار کامپیوتر
1 ماه پیش   تهران - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کامپیوتر/فناوری اطلاعات

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید