5 کارآموزی پیدا شدند

دفتر نظام مهندسی 170 یزد

آشنایی با محیط کار و روند طراحی تا اجرا و همچنین مدیریت پروژه

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
6 ماه پیش   یزد - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: حضور سر پروژه در ساعت مقرر کاری نظارت بر روند اجرای کار نوع دوره: حضوری
صدرشیمی گستران یزد

کاراموز واحد تولید

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
6 ماه پیش   یزد - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
فرا گیری مباحث مربوط به تجهیزات فرایندی و کلیات پلنت شیمیایی و حضور موثر در واحد تولید و انجام پروژه ی تعریف شده واحد تحقیق و توسعه جذابیت های محل کار: ارتباط با مهندسان جوان و نخب...
گروه صنعتی کبیر یزد

فعالیت در واحد فنی مهندسی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
7 ماه پیش   یزد - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
فعالیت در واحد فنی مهندسی در قالب کار عملی و تیمی نوع دوره: حضوری
عالی ذوب کویر

تحقیق درباره آینده مولیبدن در صنعت و بازیافت آن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
7 ماه پیش   یزد - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
تحقیق درباره آینده مولیبدن در صنعت و بازیافت مولیبدن نوع دوره : دورکاری
سیم و کابل فروزان یزد

کارآموز مهندسی برق قدرت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی برق
7 ماه پیش   یزد - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
جذابیت های محل کار: یادگیری و طراحی سیم و کابل و کلیه مراحل تولید سیم و کابل و تست های مربوطه نوع دوره : حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید