2 کارآموزی پیدا شدند

شرکت مدیریت تولید برق یزد

پروژهای شرکت در زمینه مهندسی مکانیک

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
2 ماه پیش   یزد - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در پروژه های مربوط به مهندسی مکانیک در شرکت
راهسازی فرش راه یزد

کارآموز مهندسی عمران

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
3 ماه پیش   یزد - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
همکاری در پروژه های جاری شرکت در حوزه مهندسی عمران

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید