3 کارآموزی پیدا شدند

سازمان اداره صنعت و معدن کرمان

کارآموزی 2 مهندسی معدن در سازمان اداره صنعت و معدن کرمان

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
6 ماه پیش   کرمان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارهای دفتری مرتبط با معدن نوع دوره: تلفیقی از حضوری و دورکاری
فولاد زرند ایرانیان

معدن سنگ آهن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
6 ماه پیش   کرمان - 0کیلومتر تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
آموزش نرم افزارهای معدنی – آموزش عملیات استخراج معدن توسط مهندسین شرکت فولاد زرند ایرانیان
نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

نیر.گاه سیکل ترکیبی کهنوج(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
6 ماه پیش   کرمان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید