3 کارآموزی پیدا شدند

صنعتی و معدنی گل گهر

استخراج سنگ آهن و تولید محصولات حاصل از سنگ آهن

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 هفته پیش   کرمان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
استخراج سنگ آهن و تولید محصولات حاصل از سنگ آهن

شرکت صنایع مس باهنر

فرآیند نورد سرد

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 هفته پیش   کرمان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی تاثیر پارامترهای موئثر در فرآیند نورد سرد تخت آلیاژهای مس

سازمان اداره صنعت و معدن کرمان

کارآموزی 2 مهندسی معدن در سازمان اداره صنعت و معدن کرمان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
11 ماه پیش   کرمان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارهای دفتری مرتبط با معدن نوع دوره: تلفیقی از حضوری و دورکاری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید