4 کارآموزی پیدا شدند

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
6 ماه پیش   کرمانشاه - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
راد عمران جم زاگرس

راد عمران جم زاگرس (دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 1)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
6 ماه پیش   کرمانشاه - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
راد عمران جم زاگرس

راد عمران جم زاگرس (دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 2)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
6 ماه پیش   کرمانشاه - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
سفیران پوشش سیرنگ یاسین

فعالیت در بخش های آزمایشگاهی و تولیدی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
7 ماه پیش   کرمانشاه - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
حضور در آزمایشگاه کنترل کیفیت و سالن تولید جهت آشنایی با تست های کنترل کیفیت رنگ های صنعتی، ترافیکی و ساختمانی و همچنین تجهیزات صنعتی مورد استفاده  در تولید رنگ - آشنایی با حلال ها...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید