1 کارآموزی پیدا شدند

یلدای کویر

رنگرزی در صنایع نساجی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
7 ماه پیش   کاشان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کنترل رنگ نوع دوره : حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید