2 کارآموزی پیدا شدند

نمایندگی سایپا

مکانیکی - باتریسازی - جلوبندی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
22 ساعت پیش   کاشان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز در تمام جایگاه های مکانیکی و باتریسازی و جلوبندی جهت آشنایی ابتدایی و عملی قسمت های مختلف خودرو

کیان آلیاژ کاشان

بررسی انواع آلیاژ های آلومینیوم از نظر زیر ساختاری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 هفته پیش   کاشان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام تست متالوگرافی بر روی انواع آلیاژ های آلومینیوم و بررسی ریز ساختار آن توسط میکروسکوپ نوری و بررسی ریز ساختار این آلیاژ ها از لحاظ تاثیر عناصر آلیاژی بر روی هر یک از این آلیاژ...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید