1 کارآموزی پیدا شدند

گیلا مهر سپاهان

کارآموز مهندسی عمران

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
3 ماه پیش   کاشان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
همکاری در پروژه های جاری شرکت در حوزه مهندسی عمران

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید