3 کارآموزی پیدا شدند

نئوپان 22 بهمن

حضور در بخش تولید صفحات ملامینه

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 ماه پیش   چالوس - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
حضور در بخش تولید صفحات ملامینه و یادگیری فرآیند

پی سازه سرد آبرود

ساختمان تجاری اداری خیابان 17 شهریور

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی عمران
2 ماه پیش   چالوس - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
..............

شرکت تعاونی خزر سقف چالوس

کارآموز مهندسی معدن در شرکت تعاونی خزرسقف چالوس

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
1 سال پیش   چالوس - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف : - آشنایی با فرآیند راه اندازی معدن، منابع و ضوابط اولیه - آشنایی با جانمایی و طراحی تاسیسات، رَمپ و مسیرهای عبور - بررسی و مشاهده نحوه بارگیری کامیون ها در پایانه های ب...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید