1 کارآموزی پیدا شدند

پرند مال

کارآموز مهندسی عمران در پروژه پرند مال

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
6 ماه پیش   پرند - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید