1 کارآموزی پیدا شدند

فروسیلیس غرب پارس

تولید فروسیلیس

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
3 ماه پیش   همدان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
آشنایی با بخش های مکانیک کارخانه آشنایی با سیستم  PM کارخانه

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید