2 کارآموزی پیدا شدند

قطعه سازان سینا

بررسی و بهینه سازی خط آبکاری و خط رنگ شرکت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
7 ماه پیش   همدان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی و بهینه سازی خط آبکاری و خط رنگ شرکت متناسب با رشته تحصیلی مهندسی شیمی در خصوص کاهش مواد شیمیایی مورد استفاده در این واحد عملیاتی جذابیت های محل کار: خطوط تولیدی - آشنایی با...
سایدون صنعت آریا

آشنایی با برنامه نویسی دستگاه های CNC و رولینگ

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
7 ماه پیش   همدان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پس از دریافت آموزش های اولیه در خصوص آشنایی با برنامه نویسی، کار با دستگاه های CNC و رولینگ، از ایشان در اجرای پروژه های محصولات جدید و در حال ساخت جهت برنامه نویسی و راه اندازی تو...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید