1 کارآموزی پیدا شدند

صنعتی و معدنی کرومیت فارس

کارآموز مهندسی معدن در شرکت کرومیت فارس

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
6 ماه پیش   نی ریز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: به دلیل محدودیت های کرونا، نوع دوره به صورت تلفیقی از حضوری و دورکاری خواهد بودشرح وظایف:آشنایی با خردایش و دانه بندی مواد و فرآیندهای فرآوری معدنیآشنایی با تجهیزات معدنی...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید