1 کارآموزی پیدا شدند

پالایش گاز پارسیان

کارآموز مهندسی شیمی در واحد بهره برداری شرکت پالایش گاز پارسیان

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
6 ماه پیش   مهر - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: حضور در شرکت و واحدهای مشخص شده برابر برنامه کارآموزی نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید