1 کارآموزی پیدا شدند

شهرسازان یاس مرند

نقشه برداری زمینی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی نقشه برداری
8 ماه پیش   مرند - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع کارآموزی: حضوری و دورکاری اجرای پروژه های مسیر وپیاده سازی و برداشت نقاط و پردازش داده ها به همراه مهندسی های مربوطه، همچنین نیاز به تهیه پروفیل ها و مشخص نمودن احجام و مکان یا...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید