1 کارآموزی پیدا شدند

معدن فرآور امداد - معدن آتشکوه

برآورد هزینه استخراج هر تن سنگ برجا و دسته بندی هزینه های تولید

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
1 سال پیش   محلات - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح پروژه:  در ابتدا فرآیند استخراج سنگ با استفاده از روش سیم برش الماسه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با برآورد هزینه‌ها، هزینه استخراج هر تن سنگ نا برجا محاسبه می‌شود. در انتها ه...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید