2 کارآموزی پیدا شدند

پایا بتن پدیده

مهندس عمران شرکت تولیدی بتن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
2 ماه پیش   قم - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
فقط شهر قم بتن تولیدی ساخت و ساز
سقف بهمن

مهندس عمران سقف بهمن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
3 ماه پیش   قم - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت تولید سازه های بتنی سقف بهمن پروژه های انبوه بصورت پیمانکاری ساختمانی هتلی و بیمارستانی  واقع در شهر قم

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید