7 کارآموزی پیدا شدند

پادنا پلیمر

همکاری در پروژه های جاری شرکت در زمینه تولید مستربچ و کامپاندهای پلیمر...

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
3 روز پیش   قزوین - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
اجرای پروژه های محوله از سوی شرکت شامل آنالیز مواد اولیه آنالیز محصولات کنترل فرآیند توسعه محصولات نوع دوره: حضوری
کیمیا بن

کیمیا بن(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
4 روز پیش   قزوین - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
کابل سازی افق البرز

کابل سازی افق البرز(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
4 روز پیش   قزوین - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
رام پلاستیک کاسپین

رام پلاستیک کاسپین(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
4 روز پیش   قزوین - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
فراگامان برنا پندار

نظارت و اجرای ساختمان ها

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
1 هفته پیش   قزوین - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
آشنایی با کارهای عملی و اجرایی و مسائل کارگاهی از نزدیک برخورد با مسائل کارگاهی، کارگری، اجتماعی و رو به رو شدن با واقعیت های عینی آگاهی یافتن به نقش اداره کارگاه و لزوم تسلط کافی...
گسترش الیاف پیشرفته

دست یار پژوهشی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی نفت / مهندسی انرژی
3 هفته پیش   قزوین - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
جذابیت های محل کار: آموزش مفاهیم پلیمر و الیاف کربنی و شرکت در پروژه واقعی پژوهش محور نوع دوره: حضوری
کاشی پارس

آشنایی با روش های تولید سرامیک

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
3 هفته پیش   قزوین - 0کیلومتر تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی شرایط متفاوت کاری در تهیه سرامیک بررسی خواص سرامیک پس از تولید بررسی افزودنی های سرامیک جذابیت های محل کار: آموزش روند کلی تولید سرامیک

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید