1 کارآموزی پیدا شدند

پلیمر آریا ساسول

بهینه سازی فرآیند

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
6 ماه پیش   عسلویه - 0کیلومتر تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: شرکت در بخش بهینه سازی فرآیند به صورت مرتب از ساعت 7:30 الی 16:30 نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید