6 کارآموزی پیدا شدند

آب معدنی اکوالایف

آب معدنی اکوالایف(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
6 ماه پیش   شیراز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
پالایش گاز پارسیان

پالایش گاز پارسیان(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
6 ماه پیش   شیراز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
فولاد پایه فارس

فولاد پایه پارس (دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 1)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
6 ماه پیش   شیراز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
فولاد پایه فارس

فولاد پایه پارس (دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 2)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
6 ماه پیش   شیراز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
سنگتاش

نظارت بر پروژه ساختمانی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
6 ماه پیش   شیراز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نظارت براجرای درست کلیه امور پروژه  نوع دوره: تلفیقی از حضوری و دورکاری
پارسیان طب نوین فاخر

مهندس مکانیک برای واحد فنی شرکت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
7 ماه پیش   شیراز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کمک به بخش فنی شرکت و بهبود طراحی و عملکرد تجهیزات تولید و قطعات جذابیت های محل کار: آموزش و تمرین با دستگاه در محل کار نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید