3 کارآموزی پیدا شدند

اداره استاندارد استان فارس

کارآموزی در اداره استاندارد استان فارس

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
2 ماه پیش   شیراز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در اداره استاندارد استان فارس
فاتح صنعت کیمیا

طراحی مبدل های حرارتی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
3 ماه پیش   شیراز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
به دلیل تنوع محصولات شرکت در زمینه مبدل های حرارتی، ترجیح شرکت بر فعالیت کارآموز در این بخش است
شرکت فنی مهندسی پیدک

کارآموز مهندسی عمران

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
3 ماه پیش   شیراز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
همکاری در پروژه های جاری شرکت در حوزه مهندسی عمران

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید