1 کارآموزی پیدا شدند

رعد فهد مهر زردکوه

هوشمند سازی و بهینه سازی خطوط تولید و ماشین آلات صنعتی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
3 ماه پیش   شهرکرد - 0کیلومتر تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
این شرکت وظیفه دارد دستگاه های قدیمی شرکت ها را به‌روز رسانی کند به این صورت که با برنامه نویسی و ساخت قطعاتی که این برنامه ها اجرا کرده و نصب بر روی دستگاه و آماده ساختن کِیس بر ر...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید