1 کارآموزی پیدا شدند

بهینه کار توران

معدن زغالسنگ - زیر زمینی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
6 ماه پیش   شاهرود - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف:برداشت توتل ها(شیب و امتداد لایه) و بررسی روش مناسب استخراجتحلیل راندمان خردایشجذابیت های محل کار:آموزش ایمنی HSEنوع حضور: در مواقع نیاز حضور در معدن و حضور هر روز د...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید