1 کارآموزی پیدا شدند

مهندسی سیرجان ولتاژ

جوشکاری و برشکاری

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
7 ماه پیش   سیرجان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام فرآیند جوشکاری و برشکاری و موارد ایمنی مربوطه جذابیت های محل کار: آشنایی با محیط کار و انجام کارهای برشکاری و جوشکاری و خمکاری نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید