1 کارآموزی پیدا شدند

توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان

کارآموزی مهندسی معدن در شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
6 ماه پیش   سنندج - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: حضور در دفتر کار و در پروژه های صحرایی به همراه کارشناسان این شرکت جهت فرا گیری آموزش های لازم صحرایی و دفتری جذابیت های محل کار: آموزش نرم افزارهای تخصصی، آموزش کار با...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید