3 کارآموزی پیدا شدند

پلیمر پلاست زینلی

آشنایی با اکسترودر و نحوه کامپاندینگ

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
7 ماه پیش   ساوه - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: حضوری
صنایع چدن پارس

کارآموزی در آزمایشگاه کنترل کیفیت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
7 ماه پیش   ساوه - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام آزمایش های کنترل کیفی نوع دوره: حضوری
صنايع ريخته گري ايران

ریخته گری

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
7 ماه پیش   ساوه - 0کیلومتر تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
نوع کارآموزی : حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید