2 کارآموزی پیدا شدند

شرکت گاز استان مازندران

آشنایی با کل سیستم توزیع شبکه گاز استان

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
2 روز پیش   ساری - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
آموزش روش های توزیع گاز، آشنایی با انواع دستگاه های گاز، آشنایی با استانداردهای لوله گذاری شبکه های گاز، آشنایی با انواع فیلتراسیون گاز، آشنایی با استانداردهای ایمنی و بهداشت و محی...
فولاد البرز ایرانیان

کارآموزی در کارخانه تولید میلگرد و پروفیل شامل تیرآهن، ناودانی نبشی و...

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
1 ماه پیش   ساری - 0کیلومتر تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
نوع پروژه : تلفیقی از حضوری و دورکاری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید