2 کارآموزی پیدا شدند

شرکت ملی صنایع مس ایران

کارآموز مهندسی معدن در مجمع مس سرچشمه رفسنجان(مجازی)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
11 ماه پیش   رفسنجان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف:حضور به موقع در دوره کارآموزی شروع دوره از یک مرداد آموزش موارد ایمنی در روز اول و سپس تقسیم بندی کارآموزانآموزش در زمینه های زمین شناسی، حفاری و سایر گرایش های معدنرعایت...

شرکت معدنی فولاد کیان

کارآموزی در شرکت معدنی فولاد کیان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
11 ماه پیش   رفسنجان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: بازدید کامل از معدن و آشنایی کامل با پروسه های در حال انجام آشنایی با ماشین آلات  پروسه های مدیریتی معدن آشنایی با روند تکمیل و پیشبرد پروژه های فعلی و در دست بررسی شرکت...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید