2 کارآموزی پیدا شدند

تردد گستر شمال

مهندس عمران تردد گستر رشت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
2 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نقشه برداری در طول خط فنی : نقشه خوانی وکنترل گزارشات کارگاه
فرآوری و ساخت قطعات خودرو ایران

تولید کمک فنر خودرو

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
2 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
در این کارآموزی، فرایند تولید کمک فنر خودرو توسط کارآموزان مورد بررسی قرار می گیرد

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید