28 کارآموزی پیدا شدند

آزمایگاه غشا دانشکده فنی کاسپین

کارآموزی در آزمایشگاه غشا دانشکده فنی کاسپین

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی پلیمر
1 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
...........

شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

کارآموزی معاونت مهندسی و توسعه آب

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: فنی مکانیک
2 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کلیه دانشجویان در طول مدت کارآموزی تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی هستند.

شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

کارآموزی در معاونت مهندسی و توسعه آب

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: فنی مکانیک
2 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کلیه دانشجویان در طول مدت کارآموزی تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند.

مجتمع دخانیات گیلان

کارآموزی در شرکت مجتمع دخانیات گیلان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت مجتمع دخانیات گیلان

فرآوری و ساخت

کارآموزی در شرکت فرآوری و ساخت

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی صنایع
3 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت فرآوری و ساخت

پایا کلاچ

کارآموزی در شرکت پایا کلاچ

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
3 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت پایا کلاچ

سبحان دارو

فرآیند تولید مواد دارویی و بهداشتی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
3 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
فرآیند تولید مواد دارویی و بهداشتی

پارس سیمین

کارآموزی در آزمایشگاه شرکت پارس سیمین

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
3 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام کارهای آزمایشگاهی و آشنایی با پروسه ساخت رنگ

سپید ماکیان

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی صنایع
3 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کاراموزی در حوزه ی طرح و برنامه

فرآوری و ساخت

آشنایی با فرآیند طراحی،مستندات و pm ابزار و دستگاه ها بصورت عملی و تئوری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
3 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
آشنایی با فرآیند طراحی،مستندات و pm ابزار و دستگاه ها بصورت عملی و تئوری

آزمایشگاه سوختهای زیستی

هیدرونرمال کردن:پیرولیز کردن:اکسیداسون فوق بحرانی انواع زیست کود.

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
3 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
موضوع بصورت پروژه و دورکاری است: الف_پیرولیز کردنانواع زیست کود و پسماندهای آلی جهت تولید نفت زیستی  ب_اکسیداسییون فوق بحرانی با آب جهت تصفیه هیدروکربن های سنگین مانند لبن نفتی پ_ه...

آزمایشگاه آموزش خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

اندازه گیری خواص مکانیکی قسمتهای بیوپلیمری قالبگیری شده

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی پلیمر
3 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
تهیه نمونه های مورد نیاز برای آزمایشگاه آموزشخواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها با استفاده از دستگاه قالبگیری فشاری تهیه نمونه های بیوپلیمری برای اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیک با است...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید