1 کارآموزی پیدا شدند

ماشین سازی شیرین پاسخ

ساخت و تولید سری قطعات ماشین آلات کشاورزی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
8 ماه پیش   رستمکلا - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع کارآموزی: حضوری و دورکاری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید