1 کارآموزی پیدا شدند

انجمن مهندسان رباط کریم

کنترل سازه ها و پروژه ها

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
7 ماه پیش   رباط کریم - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کنترل و نظارت بر حسن اجرای پروژه های در حال ساخت شهرستان رباط کریم کنترل سازه های طراحی شده نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید