1 کارآموزی پیدا شدند

الماس پلاست خوی

ترکیب مواد پتروشیمی برای تولید پلاستیک حبابدار

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی پلیمر
1 سال پیش   خوی - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
ترکیب مواد اولیه در تولید انواع پلاستیک های حبابدارترکیب مواد اولیه در تولید انواع کیسه های فریزرترکیب انواع مستربچ ها و رنگ های افزودنینوع دوره : حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید