1 کارآموزی پیدا شدند

شرکت رنگین سنگ

آشنایی با سیکل تولید و فرآوری پودرهای میکرونیزه کلسیم کربنات مورد مصرف...

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
3 ماه پیش   تبریز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
حضور در کارگاه های تولید فرآوری, آشنایی با کارکرد و تعمیر و نگه داریماشین آالت تولیدی نظیر کراشرها, کوبیت ها, کانویرها و سایر جذابیت ها: کارآموز میتواند در صورت عالقه,زیر نظر...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید