3 کارآموزی پیدا شدند

آراد مهام آذرین صنعت

کارآموز مهندسی مواد و متالورژی در شرکت آراد مهام آذرین صنعت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
6 ماه پیش   تبریز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
با توجه به شرایط کرونا کارآموزی به صورت آنلاین برگزار می شود و موضوعی برای دانشجو تعریف می شود تا در آن زمینه تحقیقات لازم توسط دانشجو انجام شود و در قالب گزارش ارائه نماید. نوع دو...
پالایش نفت تبریز

آشنایی با فرایند پالایش نفت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
6 ماه پیش   تبریز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: حضور به موقع و منظم رعایت موارد ایمنی همکاری مستمر انجام صحیح و با دقت وظایف رعایت پروتکل های بهداشتی جذابیت های محل کار: تیم حرفه ای آموزشی
پالایش نفت تبریز

آشنایی با تجهیزات پالایش نفتی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی نفت / مهندسی انرژی
7 ماه پیش   تبریز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: حضور در شرکت در زمان مقرر ، رعایت روابط فردی ، مسئولیت پذیری و اجرای دستورات فرد مسئول کار آموزی نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید