2 کارآموزی پیدا شدند

شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس

شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس (دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 1)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
6 ماه پیش   بندرعباس - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
فناوران زیست سبز دریا

توسعه محصولات زیست پایه بر اساس جلبک

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
7 ماه پیش   بندرعباس - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
راه اندازی خط تولید، کنترل و کار با دستگا ه ها آزمایش کیفی محصول نهایی نوع دوره : حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید