1 کارآموزی پیدا شدند

تامین کانی ایرانیان

استخراج

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
6 ماه پیش   بردسکن - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: در این معدن برای آشنایی با کلیات کار معدن کاری وظایف زیر به صورت دوره ای بر عهده کاراموز خواهد بود: ۱- آشنایی با طرح معدن ۲- آشنایی و نظارت بر استخراج شامل حفاری، آتشبار...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید