1 کارآموزی پیدا شدند

مجتمع فسفات اسفوردی بافق

کارآموز مهندسی معدن در مجتمع فسفات اسفوردی بافق

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
6 ماه پیش   بافق - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: شناخت بلوک ماده معدنی و پیاده کردن بلوک با همکاری نقشه برداری اجرای طرح و الگو حفاری همکاری با واحد ایمنی و بهداشت معدن در فرایند های کاری معدن

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید