2 کارآموزی پیدا شدند

بتن دشت بابل

کارآموزی در پروژه مسکونی یاس

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
1 هفته پیش   بابل - 0کیلومتر تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
پشتیبانی نیروی اجرایی و فنی، چک کردن اجرای کارگران، مسئول بخش سفارش، متره و برآورد جذابیت های محل کار: تطبیق بخش تئوری دانشگاه با بخش اجرایی پروژه  نوع دوره : حضوری از 9 صبح تا 3 ب...
آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی های نو و تجدیدپذیر

کارآموز در آزمایشگاه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه نوشیروانی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
1 ماه پیش   بابل - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع کارآموزی: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید