5 کارآموزی پیدا شدند

فناوران نوژان ارتباط

کارآموز شبکه و زیرساخت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
6 ماه پیش   ایلام - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
- آموزش مفاهیم پایه شبکه -آموزش لینوکس -آموزش پیکربندی و نگهداری سرورهای مجازی و اختصاصی -آموزش active directory, docker و ... نوع دوره: تلفیقی از دورکاری و حضوری
مجتمع پتروشیمی ایلام

کارآموزی در مجتمع پتروشیمی ایلام

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
7 ماه پیش   ایلام - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پس از حضور در دوره ایمنی و آشنایی با مخاطرات کار در صنعت، کارآموز در دوره تئوری و حضوری با فرآیند ها وتجهیزات مختلف آشنا می گردد. نوع دوره : حضوری 
نورهان صنایع

کارآموزی در واحد SRU-SSU پتروشیمی ایلام

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
7 ماه پیش   ایلام - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز باید در ابتدا دوره های ایمنی را بگذراند و پس از آشنایی با محیط کارگاه با فرآیند گوگردزدایی آشنا شود. با تحقیق و پژوهش به کنترل کردن فرآیند کمک کند و همچنین در تعمیر و سرویس...
مجتمع پتروشیمی ایلام

کارآموزی در مجتمع پتروشیمی ایلام

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
7 ماه پیش   ایلام - 0کیلومتر تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
پس از حضور در دوره ایمنی و آشنایی با مخاطرات کار در صنعت، کارآموز در دوره تئوری و حضوری با فرآیند آب و تصفیه آن و فرآیند هوا و تولید ازت آشنا می گردد. نوع دوره : حضوری 
مجتمع پتروشیمی ایلام

کارآموزی در مجتمع پتروشیمی ایلام

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
7 ماه پیش   ایلام - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پس از حضور در دوره ایمنی و آشنایی با مخاطرات کار در صنعت، کارآموز در دوره تئوری و حضوری با فرآیند آب و تصفیه آن و فرآیند هوا و تولید ازت آشنا می گردد. نوع دوره : حضوری 

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید