4 کارآموزی پیدا شدند

بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

کارآموزی در شرکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
2 روز پیش   اهواز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

کارآموزی در شرکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
2 روز پیش   اهواز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

پتروشیمی خوزستان

کارآموزی صنعت نفت

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
5 روز پیش   اهواز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی صنعت نفت

شرکت صنعتی نوید زر شیمی

پروژه های جاری شرکت

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
2 هفته پیش   اهواز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
.............

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید