2 کارآموزی پیدا شدند

لوله سازی اهواز

پروژه های شرکت در زمینه مهندسی مکانیک

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
2 ماه پیش   اهواز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
حضور در شرکت و آشنایی با فرایندهای مرتبط با مهندسی مکانیک
اداره امور آزمایشگاه های استاندارد استان خوزستان

کارآموزی در اداره امور آزمایشگاه های استاندارد استان خوزستان

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
2 ماه پیش   اهواز - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در اداره امور آزمایشگاه های استاندارد استان خوزستان

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید